Historie

1949 Polly Perkens

internos, een vereniging met een verleden

  • 1928: Rooms Katholieke Werkliedenvereniging richt in februari toneelgroep St. Joannes de Doper op. Het patronaat Maria Onbevlekt Ontvangen (MOO) richt in oktober toneelclub Kunst Door Oefening (KDO) op.
  • 1930: Toneelgroep St. Joannes de Doper gaat over in Toneelvereniging St. Joseph.
  • 1936: Toneelvereniging St. Joseph wordt omgezet in Toneel- en Ontspanningsvereniging (TATOS)
  • 1938: TATOS en KDO geven op 20 oktober kennis van de geboorte van de Rooms-Katholieke Sport- en Ontspanningsvereniging "Inter Nos".
1929 Eerste lustrum
1938 T.A.T.O.S,

Inter Nos begon in roerige tijden. Wie in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de bezetting van de Duitsers, toneel wilde spelen, moest lid worden van de Kulturkammer. Daar hadden veel Nederlandse toneelspelers geen zin in. Dat gold ook voor veel spelers van Inter Nos. Een groot aantal van hen weigerde zich aan te sluiten bij die Kulturkammer en bleef liever ondergronds, illegaal actief. Veel spelers bleven werken aan De Nar, een stuk dat uiteindelijk niet kon worden opgevoerd, omdat een aantal spelers naar Duitsland gedeporteerd was.

"Als de rozen verwelkt zijn" en "Het verleden spreekt" wist "Inter Nos" wel op de planken te krijgen. De laatste is gespeeld op geheime locaties en voor een select, vertrouwd en betrouwbaar publiek.

1951 Kinderen van ons volk